Servicii mediator

Mediator Infracțiuni – Mediere Penal:

Mediem toate infracţiunile pentru care împăcarea părților sau retragerea plângerii prealabile înlătură răspunderea penală: după formularea plângerii, dacă făptuitorul este cunoscut sau a fost identificat, iar victima îşi exprimă consimţământul de a participa la şedinţa de informare împreună cu făptuitorul sau dacă victima refuză să participe împreună cu făptuitorul, şedinţa de informare se desfăşoară separat.

Infracțiuni

 • lovirea sau alte violențe – art. 1930 Cod Penal;
 • vătămarea corporală din culpă – art. 196 Cod Penal;
 • violența în familie – art. 199 Cod Penal;
 • amenințarea – art. 206 Cod Penal;
 • hărțuirea – art. 208 Cod Penal;
 • violul – art. 218 alin. (1) și (2) Cod Penal;
 • agresiunea sexuală – art. 219 Cod penal;
 • hărțuirea sexuală – art. 223 Cod Penal;
 • violarea de domiciliu – art. 224 Cod Penal;
 • violarea sediului profesional – art. 225 Cod Penal;
 • violarea vieții private – art. 226 Cod Penal; – -divulgarea secretului profesional – art. 227 Cod Penal;
 • pedepsirea unor furturi la plângere prealabilă – art. 231 Cod Penal;
 • abuzul de încredere – art. 238 Cod penal;
 • abuzul de încredere în fraudarea creditorilor – art. 239 Cod Penal;
 • bancruta simplă –art. 240 Cod Penal;
 • bancruta frauduloasă – art. 241 Cod Penal;
 • gestiunea frauduloasă – art. 242 Cod Penal;
 • însușirea bunului găsit sau ajuns din eroare la făptuitor – art. 243 Cod Penal;
 • înșelăciunea – art. 244 Cod Penal;
 • înșelăciunea privind asigurările – art. 245 Cod Penal;
 • distrugerea – art. 253 alin . (1) și (2) Cod Penal;
 • tulburarea de posesie – art. 256 Cod Penal;
 • asistența și reprezentarea neloială – art. 284 Cod Penal;
 • violarea secretului corespondenței – art. 302 Cod Penal;
 • abandonul de familie – art. 378 Cod Penal;
 • nerespectarea măsurilor privind încredințarea minorilor – art. 379 Cod Penal;
 • împiedicarea exercitării libertății religioase – art. 381 Cod Penal.

NOU! În materie penală, conform Deciziei nr. 9/2015 a Înaltei Curți de Casație și Justiție – Completul pentru Dezlegarea Unor Chestiuni de Drept în Materie Penală, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I nr. 406/09.06.2015, încheierea unui acord de mediere poate interveni în tot cursul procesului penal și constituie o cauză care înlătură răspunderea penală.

Mediator drept comercial:

Mediem orice tip de litigiu izvorât din raporturile juridice comerciale și de afaceri între persoane fizice și/sau juridice, litigii din domeniul protecţiei consumatorilor etc.

Mediator drept civil:

Mediem litigii privind posesia, graniţuirea, strămutarea de hotare, precum şi în orice alte litigii care privesc raporturile de vecinătate.

De asemenea litigii având ca izvor răspunderea profesională, litigii civile, cu exceptia litigiilor în care s-a pronuntat o hotărâre executorie de deschidere a procedurii de insolvenţă, a acţiunilor referitoare la Registrul Comerţului şi a cazurilor în care părţile aleg sa recurgă la procedurile prevăzute la art. 1.013-1.024 sau la cea prevăzută la art. 1.025-1.032 din Noul Cod de procedura civilă.

Se pot media și partaje, moșteniri sau litigii având ca obiect răspunderea civilă delictuală etc.

Mediator dreptul familiei:

Mediem neînțelegeri privind continuarea căsătoriei, partajul bunurilor comune, exerciţiul drepturilor părinteşti, stabilirea domiciliului copiilor, contribuţia părinţilor la întreţinerea copiilor şi orice alte neînţelegeri care apar în raporturile dintre soţi cu privire la drepturi de care ei pot dispune potrivit legii.

Mediator dreptul muncii:

Mediem litigii de muncă izvorâte din încheierea, executarea şi încetarea contractelor individuale și colective de muncă, conflicte izvorâte din raporturile de muncă între colegi, între șefi și subalterni etc.

Alte domenii de aplicare ale medierii: conflicte interpersonale, de bună vecinătate, școlare, neînțelegeri minore