Onorariu mediere

Onorariile se stabilesc de la caz la caz, de comun acord cu cei ce apelează la serviciile de mediere, în funcție de durata de soluționare, complexitatea cazului ori numărul părților implicate. Părțile care doresc medierea pot beneficia și de ajutor public judiciar în condițiile legii.

Astfel, potrivit art. 20 din OUG. 51/2008 privind ajutorul public judiciar, persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 8 din prezenta ordonanță, va putea beneficia de restituirea taxelor de timbre și a sumelor acordate cu titlu de onorariu de mediator, dacă vor apela la mediere înainte de declanșarea procesului civil, dar și după declanșarea acestuia, dar înainte de prima zi de înfățișare.

Se poate solicita recuperarea onorariului mediatorului pentru persoanele cărora li s-a aprobat cererea de acordare a ajutorului public judiciar în materie nepenală dacă a parcurs procedura de mediere a litigiului anterior începerii procesului sau a solicitat medierea după începerea procesului, dar înainte de prima zi de înfăţişare (art. 20 din OUG nr. 51/2008). Legislaţia internă nu prevede un cuantum minim sau maxim al acestor onorarii.

În cazul în care procedura de mediere eşuează, procesul civil se reia, iar cererea de repunere pe rol este scutită de taxa judiciară de timbru (art. 62 din lege).

onorariu mediere

Cine plătește onorariul mediatorului?

 

  • de regulă, părțile conflictului, în mod egal, la momentul încheierii contractului de mediere;
  • de comun acord, părțile pot conveni și altfel;
  • pentru  invitația la mediere, analiză de conflict, pregătire a medierii – partea care încheie contractul de pregătire a medierii.

  • O ședință de mediere are o durată de două ore. De comun acord cu părțile, se poate conveni și altfel.
  • În numeroase situații, medierea se finalizează în cel mult trei ședințe de mediere.
  • Până în prezent, au fost și situații în care s-a ajuns la un acord în prima ședință de mediere.