Medierea

Medierea

Ce este medierea?

medierea

Medierea reprezintă o modalitate de soluţionare a conflictelor pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terţe persoane specializate în calitate de mediator, în condiţii de neutralitate, imparţialitate, confidenţialitate şi având liberul consimţământ al părţilor. (Art.1 alin. (1) din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare).

Alineatul 2 al aceluiaşi articol precizează că ,,Medierea se bazează pe încrederea pe care părţile o acordă mediatorului, ca persoană aptă să faciliteze negocierile dintre ele şi să le sprijine pentru soluţionarea conflictului, prin obţinerea unei soluţii reciproc convenabile, eficiente şi durabile.”

Articolul 3 prevede că ,,Activitatea de mediere se înfăptuieşte în mod egal pentru toate persoanele, fără deosebire de rasă, culoare, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţa politică, avere sau origine socială.“

Mediatorul

Cine este mediatorul?

Mediatorul este persoana specializată, neutră și imparțială care vă ajută să negociați. Rolul lui este să faciliteze dialogul dintre dvs., astfel încât tot dvs. să generați opţiuni, în vederea soluţionării divergenţelor existente.

El conduce procesul de mediere, facilitează comunicarea, vă asistă în negociere, vă ajută să vă găsiți propriile soluții și să ajungeți la un acord pentru rezolvarea disputei.

Mediatorul vă sprijină în identificarea problemelor reale, vă acordă informații de bază referitoare la sistemul juridic, vă sprijină în expunerea și discutarea problemelor într-o manieră organizată și disciplinată și vă încurajează să găsiți cele mai convenabile solutii.

Mediatorul nu joaca rolul de avocat pentru niciuna dintre părți, așa cum mediatorul nu acordă consultanță juridică.

De asemenea, mediatorul nu este factor de decizie, nu judecă părțile și nu dă verdicte.

Mediatorul nu vă impune nimic, dvs. decideți soluţia avantajoasă şi amiabilă pentru conflictul în care vă găsiți.

Mediatorul este obligat să păstreze confidenţialitatea cu privire la infomaţiile de care ia cunoştinţă în cursul medierii, precum şi cu privire la documentele de care ia act pe parcursul medierii, chiar şi după finalizarea acestei medieri.

Principiile medierii

Care sunt principiile medierii?

Auto-determinarea părţilor

Înţelegerea aparţine părţilor. Orice termen prevăzut de către această înţelegere trebuie să fie propus şi acceptat de părţi.

Procesul de mediere are caracter voluntar, părţile participante la proces sunt libere să decidă asupra deschiderii şi participării la procesul de mediere, asupra continuării sau închiderii sale.

Părţile trebuie să poată să decidă în deplină cunoştinţă de cauză, părţile având dreptul de a fi informate corect şi complet cu privire la procedura medierii, drepturile şi obligaţiile, avantajele şi dezavantajele ce pot rezulta din utilizarea acestui tip de servicii.

Procesul de mediere are şi un caracter individual şi personal, părţile au dreptul de a-şi defini propriile probleme, interese, nevoi şi condiţionări, să-şi construiască propriile soluţii şi să decidă fără a fi influenţaţi de terţi.

Procesul de mediere are în centrul său părţile, care deţin un nivel ridicat de putere referitor la desfăşurarea şi finalizarea acestuia.

Neutralitatea, Imparţialitatea si Echidistanţa din partea mediatorului

Neutralitatea presupune că mediatorul rămâne în afara conflictului dintre părţi, că nu se implică în acest conflict, decât în limitele permise de către regulile ce guvernează procedura.

Imparţialitatea mediatorului garantează faptul că mediatorul stă într-o poziţie de mijloc faţă de părţi, că nu are interes ca o parte sau alta să câştige sau să fie favorizată în timpul procedurii de mediere. O caracteristică a acestui principiu o reprezintă însăşi conduita mediatorului care impune ca acesta să conducă procesul de mediere având o poziţie echidistantă faţă de părţi. Este interzis ca mediatorul să favorizeze, prin cuvinte sau fapte, vreuna dintre părţi. Pe parcursul procesului verifică în permanenţă ca nici o parte să nu fie dezavantajată sau să simtă că este dezavantajată în timpul medierii, evitând cu atenţie orice formă de manipulare, intimidare sau ameninţare. Este foarte important să nu preexiste nici o relaţie personală sau profesională între mediator şi una dintre părţi.

Totdată, acest principiu consacră dreptul părţilor de a fi asistate în cadrul procesului de mediere in conditiile în care este interzis să existe un anumit privilegiu alocat uneia dintre părţi in detrimentul celorlalte şi toti participanţii la proces trebuie să beneficieze de tratament egal, echilibrat, nediscriminatoriu.

Confidenţialitatea

Atât mediatorul, cât şi părţile prezente la proces, precum şi persoanele care le asistă, se obligă să păstreze caracterul confidenţial al tuturor aspectelor discutate pe parcursul procesului de mediere. Principiul garantează păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor încredinţate de părţi în cadrul procesului. Mediatorul este obligat să stabilească împreună cu părţile limitele de confidenţialitate şi să le informeze în situaţia în care există norme cu caracter obligatoriu care le limitează.

Mediatorul nu poate fi audiat ca martor în legătură cu faptele sau cu actele de care a luat cunoştinţă în cadrul procedurii de mediere. În cauzele penale mediatorul poate fi audiat ca martor numai în cazul în care are dezlegarea prealabilă, expresă şi scrisă a părţilor şi dacă este cazul, a celorlalte persoane interesate. Calitatea de martor are întâietate faţă de aceea de mediator, cu privire la faptele şi împrejurările pe care le-a cunoscut înainte de a fi devenit mediator în acel caz. În toate cazurile, după ce a fost audiat ca martor, mediatorul nu mai poate desfăşura activitatea de mediere în cauza respectivă (Art. 37 din Legea nr.192/2006 cu modificările şi completările ulterioare).

Garantând confidenţialitatea, mediatorul respectă viaţa privată a părţilor şi menţine încrederea acestora.

Prin urmare, păstrarea secretului profesional este recunoscută ca fiind o îndatorire obligatorie si fundamentală a mediatorului. Aceasta obligaţie nu se stinge odată cu încheierea medierii, ci este permanentă (Art. 32 din Legea nr.192/2006 cu modificările şi completările ulterioare).

Informarea prealabilă asupra procedurii de mediere

Părţile trebuie să cunoască principiile medierii, detalii despre procedură şi modul de desfăşurare, înainte de semnarea contractului de mediere şi de începerea sesiunilor de mediere.