Întrebări frecvente

1Ce cauze pot face obiectul medierii?

Pot face obiectul medierii conflictele civile, comerciale, conflicte rezultate în cadrul relațiilor de afaceri, de familie, conflicte penale, numai atunci când legea prevede că împăcarea părților înlătură răspunderea penală, litigii de muncă, conflicte legate de malpraxis, conflicte în domeniul protecției consumatorilor, în cazul în care consumatorul invocă existența unui prejudiciu ca urmare a achiziționării unor produse sau servicii defectuoase, a nerespectării clauzelor contractuale ori a garanțiilor acordate, a existenței unor clauze abuzive cuprinse în contractele încheiate între consumatori și agenții economici, ori a încălcării altor drepturi prevăzute de legislația naționala sau a Uniunii Europene în domeniul protecției consumatorilor, sunt, de asemenea, probleme ce se pot rezolva la mediere.

Medierea însă nu reprezintă doar o alternativă la sistemul de justiție, ea poate intervene cu succes și cadrul unor dispute ce nu fac obiectul unui proces. Putem apela la serviciile unui mediator ori de câte ori ne aflăm în fața unui conflict de orice natură și dorim să apelăm la ajutor specializat, în vederea soluționării lui.

Legea romana stipulează că nu pot face obiectul medierii drepturile strict personale, cum sunt cele privitoare la statutul persoanei, precum și orice alte drepturi de care părțile, potrivit legii, nu pot dispune prin convenție sau prin orice alt mod admis de lege.

2Cand pot apela la mediere?
Ca o alternativă la sistemul de justiție, medierea poate interveni atât înainte, în timpul, cât și după finalizarea unui proces. Este important de știut că, dacă vă aflați în timpul unui proces, puteți solicita instanței suspendarea judecății pe durata medierii. De asemenea, dacă ați ajuns la un acord în timpul medierii și cauza suspusă judecății a implicat și achitarea taxei de timbru, în baza acordului de mediere și a unui raport transmis instanței de mediator, partea care a plătit își poate recupera taxa de timbru.
3Care sunt costurile unei medierii?
Onorariile se stabilesc de la caz la caz, de comun acord cu cei ce apelează la serviciile de mediere, în funcție de durata de soluționare, complexitatea cazului ori numărul părților implicate.
4Cine plătește medierea?
Acest serviciu este plătit de părți în mod egal, tocmai pentru a nu exista suspiciuni în ceea ce privește imparțialitatea mediatorului. Aceasta nu este însă o regulă. Părțile se pot înțelege inclusiv cu privire la acest aspect.
5Cât durează o mediere?
În majoritatea cazurilor, o mediere se finalizează în 2 (două) - maxim 3 (trei) ședințe, dar aceasta nu este o regulă. Depinde de dvs. cât de repede doriți să ajungeți la un acord prin care să puneți capăt conflictului.
6Unde au loc ședințele de mediere?
Ședințele de mediere se pot desfășura acolo unde părțile se simt confortabil. Majoritatea medierilor au loc în biroul mediatorului, dar, în situații excepționale, la cererea părților, medierea poate avea loc și într-o altă locație, propusă de părți.
7Pot divorța și prin mediere?

Desfacerea unei căsătorii se poate face la notariat, atunci când părțile se înțeleg asupra tuturor aspectelor juridice pe care le implică desfacerea căsătoriei sau în instanță, atunci când între părți există neînțelegeri.

În situația în care părțile nu se înțeleg și sunt pe punctul de a se adresa sau deja s-au adresat instanței de judecată, pot apela la mediator. Dacă în cursul procesului de divorț, părțile se adresează unui mediator, în vederea găsirii unei soluții reciproc-avantajoase pentru soluționarea conflictului lor, pe baza acordului de mediere, instanța va pronunța, cu celeritate, în Camera de Consiliu, o hotărâre de expedient, prin care va lua act de înțelegerea părților privind desfacerea căsătoriei.

8Pot fi asistat de avocat în timpul medierii?
Da, avocatul tău îți poate fi alături în timpul medierii sau te poate reprezenta, în baza unei procuri speciale autentice, atunci când tu nu poți participa, din motive obiective, la ședințele de mediere.
9Care sunt pașii de urmat după finalizarea medierii?

Acordul de mediere care a fost încheiat cu respectarea legii și a bunelor moravuri poate fi autentificat de către notarul public pentru a putea produce efecte juridice și a primi character executoriu.

În cazul acordurilor de mediere încheiate cu privire la conflicte ce au fost deduse judecății, aceste acorduri fac dovada în instanță asupra înțelegerii la care au ajuns părțile, iar instanța pronunță o hotărâre de expedient, prin care va lua act de înțelegerea părților, hotărâre care constituie titlu executoriu.

10Pot să apelez la mediere și pentru cauze penale?
Desigur. Pot face obiectul medierii toate acele infracțiuni pentru care legea prevede că împăcarea părților înlătură răspunderea penală.