Birou mediere

De ce să apelezi la noi?

Află câteva argumente care te vor convinge, cu siguranță, să alegi medierea pentru a soluționa conflictul tău:

 • Te poți adresa mediatorului în orice stadiu al conflictului tău (atât înainte de a deduce judecății conflictul tău, în vederea prevenirii unui proces, cât și în tot cursul procesului, până la pronunțarea unei hotărâri definitive, în vederea stingerii procesului, conform condițiilor din acordul de mediere);
 • Informarea cu privire la mediere și avantajele soluționării unui conflict prin mediere este GRATUITĂ;
 • La mediere, timpul de rezolvare a conflictului este cu mult redus, iar procedura este simplă. Astfel, economia de timp poate duce şi la o economie de natură pecuniară.
 • Dvs., părţile în conflict, stabiliți data şi ora procesului de mediere. În instanţă, termenele de judecată sunt impuse şi nu ţin cont de programul părţilor. Şedinţa de mediere poate fi reprogramată la fel de uşor ca orice alt tip de întâlnire.
 • Nu există limită de timp pentru şedinţa de mediere. Sesiunile de mediere se pot finaliza şi cu înţelegeri parţiale, situaţie în care este posibilă programarea unei alte şedinţe la o dată ulterioară.
 • Dvs., părțile, de comun acord, puteți alege mediatorul la care să apelați. De asemenea, medierea poate fi susținută de unul sau mai multi mediatori (daca vă simțiți mai în siguranță alegând și dvs. un mediator, în afara celui propus de partea adversă, se poate efectua o co-mediere). Această facilitate nu există în faţa instanţei de judecată.
 • Un prim pas spre soluţionarea conflictului este prezenţa părţilor la mediator, care denotă dorinţa acestora de a soluţiona neînţelegerile, medierea fiind o procedură voluntară.
 • Sala în care are loc şedinţa de mediere este întotdeauna mai primitoare şi mai discretă faţa de sala de judecată. În sala de judecata domneşte formalismul, trebuie respectate anumite reguli procedurale stricte, cuvântul se ia într-o anumită ordine ş.a.m.d. Mediatorul este atent asupra voinţei şi interesului părţilor. La şedinţa de mediere este permisă doar prezenţa părţilor şi a persoanelor agreate de acestea.
 • În cadrul unui proces, soluţia este impusă vă este impusă de judecător. Mediatorul nu impune nimic, părţile decid soluţia avantajoasă şi amiabilă pentru conflictul în care se găsesc.
 • Medierea este confidenţială. Mediatorul este obligat să păstreze confidenţialitatea cu privire la infomaţiile de care ia cunoştinţă în cursul medierii, precum şi cu privire la documentele de care ia act pe parcursul medierii, chiar şi după finalizarea acestei medieri.
 • Mediatorul trebuie să refuze preluarea unui caz dacă știe că există împrejurări de natură a-l împiedica să fie neutru și impartial, precum și în situația în care constată că drepturile în discuție nu pot face obiectul medierii.
 • Prin mediere se pot rezolva toate tipurile de conflict. Pe tot parcursul medierii părţile comunică. Într-un proces în instanţă comunicarea dintre părţi este alterată, soluţia generând de cele mai multe ori, noi conflicte.
 • Mediatorul nu judecă părţile şi nu dă verdicte. Rolul lui este să faciliteze dialogul dintre dvs., astfel încât tot dvs. să generați opţiuni, în vederea soluţionării divergenţelor existente.
 • Mediatorul nu asistă și nu reprezintă vreuna dintre părțile participante la mediere.
 • Aveți dreptul de a fi asistați în mediere atât de către un avocat, cât şi de o terţă persoană pe care oricare dintre dvs., părțile aflate în conflict, o considați oportună ca şi prezenţă.
 • Apelând la mediere, nu renunțați la justiţia clasică. Dacă nu reușiți să vă soluţionați conflictul prin mediere, aveți posibilitatea de a vă adresa instanţei de judecată, la fel cum o aveați şi înainte de a apela la mediere.
 • Înţelegerea la care veţi ajunge trebuie să fie una durabilă care să corespundă întru totul intereselor şi scopului pentru care aţi negociat. Soluţia la care veţi ajunge este definitivă şi vă poate schimba în mod radical viaţa, întrucât acordul de mediere produce efecte juridice.
 • Principiul autodeterminării părţilor vă dă posibilitatea de a vă retrage din mediere în orice moment doriţi, fără ca eu sau cealaltă parte să poată face opoziţie.
 • Odată ce aţi ajuns la o înţelegere reciproc avantajoasă, se încheie un acord. Acest acord care are valoarea unui înscris sub semnătură privată este modalitatea prin care se finalizează procedura de mediere. Înţelegerea la care veţi ajunge poate fi totală sau parţială.
 • Înţelegerea la care sper că veţi ajunge este supusă autentificării de către notarul public şi/sau a încuviinţării din partea instanţei de judecată, în condiţiile legii.
 • Întrucât medierea se poate aplica în orice cauză de natură civilă şi doar parţial în materie penală, teoretic aproximativ 80% din cauzele aflate pe rolul instanţelor ar putea fi soluţionate prin mediere.
 • Aşadar, pentru cauzele soluţionate prin mediere mai înainte de sesizarea instanţei, se va obţine în timp o scădere a numărului dosarelor aflate pe rolul instanţelor. Pentru cauzele soluţionate prin mediere în timpul proceselor, judecătorii nu vor mai trebui să îşi motiveze în mod detaliat soluţiile, limitându-se la a lua act de acordul părţilor; evident, în acest caz exercitarea căilor de atac nu şi-ar mai găsi rostul, ceea ce va duce şi la scăderea numărului de dosare aflate pe rolul instanţelor de control judiciar. În toate situaţiile, judecătorii vor câştiga timp pentru a studia mai mult şi mai bine celelalte dosare şi legislaţia aplicabilă lor. Ceea ce va duce la o scădere a timpului şi la o creştere a calităţii actului de justiţie în dosarele în care este necesară cu adevărat intervenţia unui magistrat pentru lămurirea situaţiei de fapt şi de drept în cadrul unui litigiu.
 • Pentru sistem, aceasta va presupune reducerea de către stat a unor cheltuieli sau alocarea lor mai judicioasă pentru dosarele rămase pe rol. Pentru societate în ansamblu, medierea ar putea în timp duce la creşterea gradului de tolerare a comportamentelor neconvenabile şi la un alt nivel de soluţionare a litigiilor.

Birou mediere. Unde ne desfășurăm activitatea